Dariusz Żak

Reglamentacja działalności gospodarczej
[Regulation of economic activity]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców”
Miejsce: Stalowa Wola