Dariusz Żak

Ochrona topografii układów scalonych
[Protection of Topographies of Integrated Circuits]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce
Miejsce: Kielce