Dariusz Żak

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – uwarunkowania prawne
[Safety in cyberspace - legal framework]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich inni Europejskiej”
Miejsce: Tarnobrzeg