Dariusz Żak

Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności
[Legally-Resocialization character of punishment of imprisonment legally]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kwartalnik Edukacyjny (ISSN: 1230-7556)
Rok wydania: 2008
Strony od-do: 40-51Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Żak",
title = "Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności",
journal = "Kwartalnik Edukacyjny",
year = "2008",
pages = "40-51"
}

Cytowanie w formacie APA:
Żak, D. (2008). Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności. Kwartalnik Edukacyjny, 40-51.