Dariusz Żak

Przegląd Prawno-Ekonomiczny
[Review legally - economic ]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (ISSN: 1898-2166)