Dariusz Żak

Przestępczość zorganizowana, struktury przestępczości, prawne uwarunkowania dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną
[Organised crime, crime structure, legal conditions of the fight against organized crime]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach