Dariusz Żak

Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia
[Unfair practices of behavior in cyberspace - selected issues]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach