Dariusz Żak

Student - uczelnia - bezpieczeństwo
[Student - school - safety]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Tarnobrzeg
Nazwa jednostki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu