Dariusz Żak

Ochrona oznaczeń geograficznych służących ustalaniu pochodzenia produktów
[Protection of geographical indications for the origin of products]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XX Jubileuszowa Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego.
Miejsce: Kraków