Dariusz Żak

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
[National security in cyberspace]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki
Miejsce: Tarnobrzeg