Dariusz Żak

Własność intelektualna w sieci
[Intellectual property on the web]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Edward Skrętowicz