2018

Rozprawy doktorskie
 • Gród się wynurzył dziwem a czarem” – magia w romantycznym świecie Prasłowiańszczyzny. Kraszewski – Lenartowicz – Berwiński
Prace licencjackie
 • Elementy folkloru ziem górskich w literaturze romantyzmu. Goszczyński-Witwicki

2017

Prace magisterskie
 • Istoty demoniczne w pismach Juliusza Słowackiego (ujęcie leksykograficzne)

2015

Prace licencjackie
 • Inspiracje feministyczne w badaniach nad romantyzmem
 • Obecność postaci ze sfery demonologii ludowej w tekstach Juliusza Słowackiego.

2014

Prace licencjackie
 • Postaci demoniczne wobec ludzi. Typy interakcji na przykładzie wybranych dzieł literatury romantyzmu.
 • Rola elementów baśniowych i magicznych w dramacie romantycznym
Prace magisterskie
 • Fenomen Cienia w literaturze romantyzmu
 • Twórczość polskich romantyków w dziełach krytycznoliterackich Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Dom romantyczny (twórczość Mickiewicza i Słowackiego)
 • Literatura wobec rozwoju badań archeologicznych w pierwszej połowie XIX wieku.
 • Obraz społeczności żydowskiej w pismach Zygmunta Krasińskiego
 • Instytucja papiestwa w twórczości romantyków
 • Topika ogrodowa w twórczości romantyków.
 • Literacka wędrówka z Józefem Ignacym Kraszewskim po świecie flory i fauny
 • Po obu stronach granicy. Literackie światy Ludwika Sztyrmera
 • Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii

2013

Prace magisterskie
 • Frenetyzm w powieściach poetyckich i dramatach Juliusza Słowackiego.

2012

Prace magisterskie
 • Wyobraźnia akwatyczna w "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego.
 • Zygmunt Krasiński jako krytyk muzyczny