2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Książka naukowa recenzowanaWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2014

2013
Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany1997


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


1994


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym