prof. dr hab. Dariusz Seweryn
profesor - Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.seweryn_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8170-6595