Rodzina wielodzietna w przestrzeni społecznej i religijnej
[Large family in the public sphere and religious]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN