Więź w małzeństwie i rodzinie jako dar i zadanie
[Relations in marriage as the gift and the task]

Organizacja konferencji

Miejsce: Garwolin