Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła
[The sacrament of penance and reconciliations in the life of Church]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Red. Jarosław Kowalczyk