Naroda zespołowa za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Nagroda wewnętrzna