Nagroda za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

Nagroda wewnętrzna