Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka
[Priesthood in the light of teaching the Pope Francis]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015