Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań
[Parish pastoral care and the contemporary challenges]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Duszpasterstwo wobec wyzwań XXI wieku
Miejsce: Toruń