Władza w parafii w świetle teorii organizacji
[Authority in the parish in the light of the theory of organization]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2014
Tom: 61
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 85-98
Streszczenie: W artykule zostały omówione najpierw rodzaje władzy proboszcza w świetle teorii organi­zacji i zarządzania. Są nimi: władza formalna, władza nagradzania, władza wymuszania, władza ekspercka i władza odniesienia. Wskazane zostały najważniejsze, z punktu widzenia pastoralne­go, źródła władzy we współczesnej posłudze pasterskiej. W dalszej kolejności została omówio­na struktura władzy. Zaakcentowano rolę struktur sztabowych w duszpasterstwie parafialnym i uczestnictwo katolików świeckich w kierowaniu parafią. W artykule ujęte zostało także zagadnienie delegowania władzy przez proboszcza. W sposób szczególny zwrócono uwagę na zalety i trudności w delegowaniu władzy wikariuszom parafialnym.
Słowa kluczowe: parafia, proboszcz, władza, władza w parafii, kierownictwo w parafii, funkcja kierownicza
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2014z6_s085-097_Lipiec.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Władza w parafii w świetle teorii organizacji",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2014",
number = "6",
pages = "85-98"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2014). Władza w parafii w świetle teorii organizacji. Roczniki Teologiczne, 6, 85-98.