Duszpasterstwo parafialne wobec imigrantów
[Parish ministry to immigrants]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wyzwania pastoralne wobec pojawiających się w Polsce nowych kultur i nowych religii
Miejsce: Lublin