Posłannictwo katolików świeckich w parafii
[The mission of the lay faithful in the parish]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Sól ziemi, światłość świata
Miejsce: Garwolin