Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa
[Pastoral ministry in the conversion. Pope Francis indications for contemporary pastoral]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II