Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka
[Missionary pastoral work in the teaching of Pope Francis]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin