Życie i dzieło księdza infułata doktora Karola Dębińskiego
[Life and work of Fr. dr. Karol Dębiński]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: 15 lat istnienia I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach
Miejsce: Siedlce