Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka
[The theological and pastoral trend of the research of Father professor R. Rak]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Ks. prof. dr hab. Romuald RAK teologiem-pastoralistą doby posoborowej
Miejsce: Lublin