Rodzina człowieka niepełnosprawnego jako wyzwanie dla duszpasterstwa parafialnego
[The family of a disabled man as a challenge for the pastoral care of the parish]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie
Miejsce: Kraków