Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących
[Blind and partially sighted children catechesis]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość
Redaktorzy: Andrzej Kiciński
Strony od-do: 117-124
Słowa kluczowe: niewidomi, niewidomy, słabowidzący, katecheza niewidomych, katecheza specjalna