Rodzina szkołą apostolatu
[The family as school of apostolate]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin-Rzeszów
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo rodzin : refleksja naukowa i działalność pastoralna
Strony od-do: 734-739
Słowa kluczowe: apostolstwo, apostolat, rodzina, apostolat rodzinny