Organizacja duszpasterstwa niewidomych i słabowidzących w Polsce
[The organisation of the blind and partially sighted in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Szkolenie integracyjno-formacyjne Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych
Miejsce: Nałęczów