Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce
[Apostolic commitment of the laity in the Catholic Church in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II
Miejsce: Lublin