Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej
[Ecclesiological transmission base of the Christian faith]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary
Redaktorzy: Wiesław Przygoda, Kzimierz Święs
Strony od-do: 179-194
Streszczenie: Chociaż wiara chrześcijańska wyraża przede wszystkim osobisty stosunek człowieka do Boga, to ma charakter eklezjalny. W Kościele jest ona przechowywana, wyjaśniana i przekazywana innym. Przekaz wiary dokonuje się przez głoszenie słowa Bożego, jest umacniany w liturgii i modlitwie, przejawia się w życiu codziennym i działalności opartej na miłości braterskiej. Kościół, oprócz tego, że jest miejscem depozytu i przekazu wiary, jest także podmiotem jej głoszenia. Jest on nim jako całość, wspólnota, a także wszyscy jego członkowie mają podmiotowe zadania w misji dzielenia się wiarą. Wiara chrześcijańska prowadzi do osobowego spotkania człowieka z Bogiem. Dzięki wierze chrześcijanie wyrażają i pogłębiają swoje więzi z Ojcem, przez Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Tworzą oni również wspólnotę osób podobnych sobie. Więzy, które ich łączą nie są więzami krwi, zakorzenionymi w ludzkiej naturze, lecz więzami nadprzyrodzonymi, wywodzącymi się z wiary. Wiara jest wspólną wartością członków Kościoła. Dzięki niej Kościół urzeczywistnia się w aktualnej rzeczywistości.
Słowa kluczowe: wiara, wiara chrześcijańska, przekaz wiary, głoszenie wiary, podstawy przekazu wiaryCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej ",
journal = "",
year = "2013",
pages = "179-194"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2013). Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej . , 179-194.