Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w dziele nowej ewangelizacji
[Participation of people with disabilities in the work of the new evangelization]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Zadania ewangelizacyjne diecezji i parafii
Miejsce: Wrocław
Nazwa jednostki: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu