Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
[Scientific Society of the Catholic University of Lublin]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym