Formacja parafialna do życia w małżeństwie młodzieży maturalnej w Diecezji Płockiej. Studium pastoralne
[Parish formation for living in the marriage of secondary-school graduation young people in the Płock Diocese. Pastoral study]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): ks.Krzysztof Cymerman
Tytuł publikacji: Formacja parafialna do życia w małżeństwie młodzieży maturalnej w Diecezji Płockiej. Studium pastoralne
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie