Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami z niepełną sprawnością
[Building a parish community with people with disabilities]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Polonia Sacra (ISSN: 1428-5673)
Rok wydania: 2021
Tom: 25
Numer czasopisma: 1(63)
Strony od-do: 41-54
Streszczenie: Parafia jest wspólnotą wiary, kultu i miłości braterskiej. W jej budowaniu biorą udział osoby z niepełną sprawnością. Słuchają one słowa Bożego i głoszą je w różnoraki, dostępny dla nich sposób. Uczestniczą one w liturgii, przystępują do sakramentów świętych i są adresatami modlitwy innych parafian. Jednocześnie czynnie uczestniczą w liturgii i nabożeństwach oraz swoje modlitwy i cierpienie ofiarowują za innych ludzi. Uczestnicząc w budowaniu parafii-wspólnoty braterskiej starają realizować swoje posłannictwo w Kościele i świecie apostołując poprzez ukazywanie innym chrześcijańskiego stylu życia. Osoby z niepełną sprawnością angażują się w działalność charytatywną parafii, a także w zrzeszenia religijne istniejące na jej terenie.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, człowiek niepełnosprawny, człowiek z niepełną sprawnością, parafia, wspólnota parafialna, parafia-wspólnota, duszpasterstwo niepełnosprawnych, apostolstwo niepełnosprawnych, apostolat osób z niepełną sprawnością
Dostęp WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/article/view/3907/3767
DOI: 10.15633/ps.3907Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami z niepełną sprawnością",
journal = "Polonia Sacra",
year = "2021",
number = "1(63)",
pages = "41-54"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2021). Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami z niepełną sprawnością. Polonia Sacra, 1(63), 41-54.