Kościół naszym domem. Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej
[The church is our home. The role of the Parish Pastoral Council in the process of building the parish community. ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół naszym domem
Miejsce: Rypin