Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
[Certificate of life of christian oldest person, ill and handicapped ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Świadectwo w służbie ewangelizacji
Miejsce: Turno k. Białobrzegów