Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2009. Studium teologicznopastoralne
[The Apostolate of the Christian family in the light of the contemporary documents of the Church from 1965 to 2009. The theological and pastoral study. ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Tomasz Krzysztof Cuber
Tytuł publikacji: Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2009. Studium teologicznopastoralne
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II