Formacja stała prezbiterów a doskonalenie zasobów ludzkich
[The ongoing formation of presbyters and the development of the human resources]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Poznań
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Dei emin sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata
Redaktorzy: Mieczysław Polak
Strony od-do: 323-334
Słowa kluczowe: Formacja stała prezbiterów, formatio permenes, doskonalenie zasobów ludzkich
Dostęp WWW: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052605161905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dei%20enim%20sumus%20adiutores%20:%20opuscula%20Adamo%20Przybecki%20septuagenario%20dedicata&offset=0