Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych
[Family Pastorate of Disabled People]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Pastoralno-Katechetyczne (ISSN: 2081-1829)
Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 364-378
Streszczenie: Kościół wskazuje na prawo osób niepełnosprawnych do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny. Wynika ono z osobowej godności tych ludzi, którą została im dana od Boga-Stwórcy. Możliwość zakładania wspólnot małżeńsko-rodzinnych przez osoby niepełnosprawne jest wyzwaniem dla duszpasterstwa, ponieważ niepełnosprawność małżonka wpływa negatywnie na realizacje wszystkich funkcji rodziny. Podstawową rolę w duszpasterstwie rodzin osób niepełnosprawnych odgrywa parafia. Duszpasterze parafialni powinni wychodzić naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ich działalność powinna być stała i systematyczna. Duże znaczenie odgrywa duszpasterstwo ponadparafilane, przede wszystkim realizowane na szczeblu diecezjalnym. Uzupełnia ono duszpasterstwo parafialne wychodząc naprzeciw duchowym, psychicznym, rehabilitacyjnym i społecznym potrzebom niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Podobną role pełnią zrzeszenia i fundacje kierujące się w działaniu nauczaniem społecznym Kościoła.
Słowa kluczowe: Niepełnosprawni, duszpasterstwo niepełnosprawnych, duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo rodzin niepełnosprawnych, rodziny osób niepełnosprawnychCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych",
journal = "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne",
year = "2011",
number = "3",
pages = "364-378"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2011). Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 3, 364-378.