Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
[Certificate of life of christian oldest person, ill and handicapped ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Świadectwo w służbie ewangelizacji
Strony od-do: 211-228
Słowa kluczowe: starszy, chory, niepełnosprawny, świadectwo, ewangelizacja