Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej
[The role of the Parish Pastoral Council in the process of building the parish community]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Rok wydania: 2012
Tom: 159
Numer czasopisma: 3(622)
Strony od-do: 546-556
Streszczenie: Parafia jest wspólnotą uczniów Chrystusa, którzy słuchają Jego słowa, składają cześć Ojcu w Duchu Świętym i służą sobie wzajemnie w duchu wzajemnej miłości. Wspólnota ta wyraża się i buduje dzięki słuchaniu i głoszeniu słowa Bożego, liturgii i modlitwie, świadectwu chrześcijańskiego życia i posłudze miłości. W budowaniu parafii jako wspólnoty znaczącą rolę ma do odegrania Parafialna Rada Duszpasterska. Wskazuje na to nauczanie Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce po Soborze Watykańskim II, a także prawo kanoniczne. Celem rady duszpasterskiej w parafii jest wspieranie proboszcza w sprawowaniu posługi pastoralnej. Polega ono przede wszystkim na służeniu radą, jednakże wskazuje się na potrzebę zaangażowania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w organizowanie, koordynowanie i realizowanie inicjatyw duszpasterskich w parafii. Do zadań rady duszpasterskiej należy także aktywizacja religijna parafian, dla których powinna być forum wymiany myśli związanych z życiem parafialnym.
Słowa kluczowe: parafialna rada duszpasterska, parafia, duszpasterstwoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2012",
number = "3(622)",
pages = "546-556"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2012). Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej. Ateneum Kapłańskie, 3(622), 546-556.