Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia
[Pastoral supporting persons made conditional on alcohol in the process of curing]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Wąchol
Tytuł publikacji: Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia
Nazwa jednostki: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II