Duszpasterstwo dzieci i młlodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Studium pastoralne
[Pastoral work of children and teenagers with intellectual disability in Poland. Pastoral study]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Zofia Kępińska
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pastoralne