Duszpasterstwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Studium pastoralne
[Pastoral care of children with intellectual disabilities in Poland. Pastoral study]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Zofia Kępińska
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pastoralne