Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła
[Counteracting marginalization of disabled people in the community life of the Church]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Polonia Sacra (ISSN: 1428-5673)
Rok wydania: 2018
Tom: 23
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 135-149
Streszczenie: Od początku swego istnienia Kościół podejmował opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi. Jednym z jej elementów jest troska o to, by angażowali się podmiotowo w życie jego własnej wspólnocie. W artykule zostały ukazane dążenia Kościoła współczesnego do aktywnego angażowania osób niepełnosprawnych. W pierwszej części zostały przestawione wysiłki zmierzające do ich zaangażowania w rodzinnych parafiach. Druga część zawiera obraz duszpasterstwa nadzwyczajnego i troski o włączanie niepełnosprawnych w życie Kościoła na szczeblu diecezjalnym i ponaddiecezjalnym. Trzecia część ukazuje wspólnoty życia z niepełnosprawnymi, funkcjonujące na podobieństwo Kościoła domowego. W zakończeniu wskazano na możliwości dalszej pracy z niepełnosprawnymi, zmierzającej do ich aktywizacji we wspólnocie Kościoła.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła",
journal = "Polonia Sacra",
year = "2018",
number = "4",
pages = "135-149"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2018). Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła. Polonia Sacra, 4, 135-149.