Duszpasterstwo jako odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji
[The pastoral work as the reply of the Church in Poland to the phenomenon of the secularization]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Wyzwania duszpastrskie diecezji sandomierskiej
Miejsce: Sandomierz